6 infrastructuurprojecten centraal in energiestrategie Rotterdam-Moerdijk

In de eerste Cluster Energie Strategie Rotterdam-Moerdijk zijn 6 sleutelprojecten geïdentificeerd die een katalysator vormen voor de energietransitie in de regio en tegelijkertijd belangrijk zijn voor de nationale economie en het toekomstige verdienvermogen van ons land.

Bron: Provincie Zuid-Holland