Meer subsidie voor restauratie en herbestemming monumenten in Zuid-Holland

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland is verhoogd, zo heeft Provinciale Staten beslist op 14 juli 2021.

Bron: Provincie Zuid-Holland